Räckhammaren

Räckhammaren

Två räckhammare fanns i Gravendal, en vid övre smedjeplatsen vid Hammarbacken där nu bara grundlämningar finns kvar. En vid nedre smedjeplatsen där den nu restaurerade räckhammaren står. Den byggdes på 1760-talet i ett stenhus och kallades stensmedjan.

På 1930-talet revs byggnaden och ersattes med en träbyggnad som skydd över hammaren. En häftig eldsvåda ödelade såväl byggnad som hammare. Skadorna på hammaren och turbinhjulet var av sådan omfattning att den ansågs oreparabel.

År 1987 beslöt Hellsing släktförening att hammaren skulle rekonstrueras och 1988 kom hammaren åter på plats med en rejäl ingvigning med levande musik och invigningstalare från både Metall, Stora Enso och Säfsens hembygdsförening.

I samband med invigningen överlät Hellsing släktförening räckhammaren till Säfsens hembygdsförening. Gravendals byalag som ingår i Säfsens hembygdsförening är de som förvaltar och ansvarar visningar och för den s.k. hammardagen som hålls i juni varje år.

1992 restes nuvarande timmerbyggnad som skyddar hammaren.

Vid ett skede när hammaren inte kördes frekvent så började själva hammaraxeln att ruttna inifrån vilket gjorde att föreningen var tvungen att renovera hammaraxeln och bygga om och förstärka den.

Det har på senare år även byggts en tyskhärd med tillhörande blåsbälg helt enligt gamla ritningar från den kände Sven Rinman.

I gamla räckhammarsmedjan tillverkades stångjärn för export. Råvaran tackjärn kom från Strömsdal. Produktionen av stångjärn var från början hårt reglerad av Bergskollegiet till 2000 skeppspund, cirka 300 ton. År 1846 upphörde privilegiepolitiken och tillverkningen släpptes fri. Produktionen steg mot slutet av 1800-talet till 1500 ton per år. Exporten gick huvudsakligen till England och Amerika.

räckhammare_grey_1

Bilder på räckhammaren före restaureringen

hammare_rester_1

hammare_rester_2

 

Lite bilder på själva restaureringsarbetet

2015-01-07 16.55.14-9 2015-01-07 16.55.14-10 hjulet_stor transport_stor

1 2 3 4 5 6