Årsskriften Hellsingen

En årsskrift för släktföreningens medlemmar. Här skrivs om både gammalt och nytt inom släkten. Det skrivs bl.a. om fortsatt släktforskning och olika aktiviteter.

Hellsing släktförening ger årligen ut skriften Hellsingen. Från början gjordes den i både svensk och engelsk upplaga som distribuerades till våra amerikanska släktingar. Vissa år har flera nummer skickats ut och något år inte alls. Under föreningens dryga 30-åriga historia så har föreningen givit ut över 35 skrifter på svenska. Under de tidiga åren så gjordes skriften i A4 format för att sedan övergå 1990 till ett mindre A5 format. Under 2009-2010 var den dessutom i färg! Numera är årsskriften tillbaka i A4 format med svartvitt tryck.

Årets Hellsingen 2016 blir också i A4 format med svart/vitt tryck och är under full produktion och väntas bli klar inom kort.

Här ser Ni bilder på ett axplock av årsskriften Hellsingen som utgivits genom åren.