Föreningens tillkomst

Släktforskaren Kurt Eklöf kartlade släkten Hällsing från Igelhöjden ända ned till Nils Hällsing på 1590-talet. Detta resulterade i en första stor släktträff i Fredriksberg 1983 av Nils Hällsing´s ättlingar.

Kurt fann rötterna åt sin släkt som han själv var ingift i efter 2.300 timmars arbete. Marknadsekonomen Kurt Eklöf från Saltsjö-Boo kunde i slutet av 1982 lägga fram resultatet av drygt 2.300 timmars släktforskningsarbete kring hustrun Anna-Brittas släkt. En antavla över släkten Hellsing. Kurts antavla var över 7 meter lång som han visade upp på första släktträffen i Fredriksberg 1983. Det vill säga ättlingar till Nils Hällsing född omkring 1590 i Igelhöjden, någon mil från Fredriksberg. Nils hade vid släktträffen 1983 hela 1.649 levande och kända ättlingar.

Redan när Kurt Eklöf första gången lade fram resultatet av sitt idoga forskningsarbete, släkten Hellsings antavla, fördes fram tanken på bildandet av en släktförening. Idén förankrades och utmynnade med tiden i att en interimsstyrelse bildades bestående av Lars Hellsing – sammankallande, Kristoffer Hellsing, Per-Erik Hellsing, Tommy Hellsing och Kurt Eklöf.

Dessa herrar samlades i Västerås ett antal gånger under vårvintern 1983. Förfrågningar sändes ut angående intresset för föreningsbildning och släktmöte. Samtidigt började planeringen inför en första släktträff i Fredriksberg i slutet av augusti 1983.

Interimstyrelsen

 

Vem var då Kurt Eklöf och vari låg hans intresse att släktforska i släkten Hellsing?

Kurt gifte sig 1942 med Anna-Britta, född Broman som kom från Hellsing släkten. Anna-Brittas släktnummer är B.2.6.2.3.4. Anna-Britta föddes 26 september 1920 i Grytnäs, Avesta.

Kurt började på äldre dagar släktforska, först i sin egna släkt men senare även i hustruns släkt Hellsing.